d’un habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran

Comproveu si cumpliu amb els requisits

Obtingueu la documentació necessària

Avaleu el vostre barem

Conegueu el procés

Presenteu la documentació

  • Fundació Amàlia Soler, c/ Cort, 12 en horari de 10 h. a 13 h.
  • a la web: www.amaliasoler.org