Els nostres serveis

És un servei adreçat a les persones que necessiten ajuda per fer les seves activitats de la vida diària i així mantenir-se en el seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. Oferim:

• Un treball de professionals per ajudar a cobrir unes necessitats de les persones i les seves famílies

• Serveis adaptats d’acord amb les necessitats de cada persona i/o família

• Un equip amb l’experiència de molts anys treballant en el sector de la gent gran

Els habitatges de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d’habitatge per a persones grans amb dificultats.

Els habitatges reuneixen les condicions adequades perquè les persones grans amb necessitats gaudeixin de més seguretat amb uns determinats serveis. També permeten l’accés ràpid als serveis bàsics de la comunitat ja que són molt cèntrics.

Els pisos ofereixen unes condicions per facilitar l’autonomia personal dels i les residents i afavorir ala vida comunitària. 

Per a persones amb necessitats especials, la Fundació a posat en marxa un servei d’apats a domicili que vetlla per donar als usuaris una dieta equilibrada i de qualitat.

Els apats han estat dissenyats per nutricionistes i tenint en compte les necessitats especials d’algunes persones (com ara intolerancia o alèrgies) i es plantejat en format setmanal per obtenir el millor equilibri nutricional.