El servei d’apats

Consisteix en l’el·laboració i distribució de apats preparats curadament dissenyats per especialistes en nutrició i coinats amb proveïments de qualitat i proximitat.
Volem que’ls  usuaris d’aquest servei siguin veritablement ben atesos i alimentats amb els productes que us oferim.

El servei pot ser contractat per dies, setmanes i/o mesos, però és basa en una tarificació per àpat.

Evidentment, i donat que no tots els usuaris tenen les mateixes necessitats en quan a la seva nutrició tenim en compte les caracterìstiques específiques (tipus de dieta o alergens) i la freqüencia de cadascú.

Què inclou?

Preu àpat que comprèn, amanida,primer plat, segón plat, postres i pa: 6,80 €