Els habitatges

 • 8 habitatges d’un dormitori
 • 4 habitatges de dos dormitoris

Característiques

 • Superfície útil dels habitatges entre 38 m2 i 50 m2
 • Sala polivalent d’ús comunitari
 • Bugaderia, espai amb rentadores comunitàries
 • Fogons elèctrics
 • Calefacció centralitzada
 • Bany amb dutxa antilliscant adaptada, amb seient abatible
 • Portes amb manetes per fàcil obertura
 • Instal·lació de la lluminària en tot el pis
 • Producció centralitzada d’aigua calenta sanitària amb suport d’energia solar

 

(No estarà permesa la tinença de cap espècie animal)

Serveis compresos a la quota mensual

 • Lloguer:
   • Pis 1 habitació: 269 € mensuals 
   • Pis 2 habitacions:334 € mensuals 
 • Gestió de contractes i rebuts mensuals

 • Manteniments generals (ascensors, antenes TV, porters electrònics, extintors, instal·lació energia solar, reparacions espais comuns…) de les reparacions en els pisos independentment si són a càrrec de la comunitat o no

 • Neteja setmanal dels espais comuns

 • Supervisió periòdica dels habitatges i manteniments preventius

 • Servei de Treball Social

 • Activitats lúdiques

 • Orientació en tràmits sobre recursos socials, sol·licituds i justificacions ajuts lloguer, serveis d’atenció a domicili, tele assistència, llei de dependència…

 • Gestió de servei mensual de callista a càrrec de cadasc9

Serveis de suport personal

 • Actuacions preventives de contenció del deteriorament físic i/o psíquic
 • Coordinació professional entre diferents recursos que intervinguin
 • Orientació a altres serveis especialitzats puntuals