Els pisos

Els habitatges de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d’habitatge per a persones grans amb dificultats.

Aquests habitatges reuneixen les condicions adequades perquè les persones grans amb necessitats gaudeixin de més seguretat amb uns determinats serveis. També permeten l’accés ràpid als serveis bàsics de la comunitat ja que són molt cèntrics.

Els pisos tutelats/supervisats són unitats residencials que acullen a un nombre reduït de persones, les quals comparteixen habitatge i tasques derivades de la convivència.

Pisos0Retallat

Els pisos ofereixen unes condicions per facilitar l’autonomia personal dels i les residents i afavorir ala vida comunitària. També s’han dissenyat per ser funcionals, adaptats, tenint en compte, a més, criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, com l’escalfament d’aigua sanitària mixta.

L’equipament del edifici ha estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya a través de l’Obra Social de Caixa Catalunya. La Fundació Amàlia Soler, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans, gestionar aquest 19 habitatges amb l’ànim de donar resposta una vegada més a les necessitats d’habitatge de la gent gran per tal de fomentar i incrementar el seu benestar.

Als anys 90, la Fundació va adquirir un pis molt gran per engegar el primer pis tutelat i compartit per a persones grans amb problemes d’habitatge. Són equipaments socials d’allotjament, amb alguns serveis comuns, per persones amb problemes greus d’allotjament, amb residència permanent o temporal per a persones de més de 60 anys amb autonomia i capacitat per dur a terme les activitats de la vida diària