Els pisos

Els habitatges de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d’habitatge per a persones grans.

Aquests habitatges reuneixen les condicions adequades perquè les persones grans gaudeixin de més seguretat amb uns determinats serveis. També permeten l’accés ràpid als serveis bàsics de la comunitat i als comerços ja que són molt cèntrics.

Els pisos tutelats/supervisats acullen a un nombre reduït de persones, les quals comparteixen habitatge i tasques derivades de la convivència.

Pisos0Retallat

Els pisos ofereixen unes condicions per facilitar l’autonomia personal dels i les residents i afavorir la vida comunitària. També s’han dissenyat per ser funcionals, adaptats, tenint en compte, a més, criteris de sostenibilitat i estalvi energètic, com l’escalfament d’aigua sanitària mixta amb energies renovables.

La Fundació Amàlia Soler, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones grans, gestiona aquests 32 habitatges amb l’ànim de donar resposta una vegada més a les necessitats d’habitatge de la gent gran per tal de fomentar i incrementar el seu benestar

A l’any 1994, la Fundació va adquirir un pis molt gran, de cinc dormitoris per engegar el primer pis tutelat i compartit per a persones grans amb problemes d’habitatge. Són fórmules d’allotjament, amb serveis comuns, per persones autònomes amb problemes greus d’allotjament, i ofereix residència permanent o temporal per a persones de més de 60 anys amb autonomia i capacitat per dur a terme les activitats de la vida diària. Tenen el suport i la supervisió de professionals.