Els habitatges

 • 14 pisos d’un dormitori 
 • 5 pisos de dos dormitoris 

Característiques

 • Superfície útil dels habitatges entre 40 m2 (1 dormitori) i 50 m2 (2 dormitoris)
 • Sala polivalent per fer activitats (gimnàstica, lectura, tallers, puzzles…)
 • Bugaderia
 • Terrat
 • Cuina equipada amb fogons de vitroceràmica i forn elèctric
 • Calefacció elèctrica
 • Aigua calenta sanitària mixta energia solar i electricitat
 • Bany amb dutxa antilliscant i porta corredissa, mirall i altres complements
 • Preinstal·lació de telecomunicacions
 • Antena parabòlica
 • Preinstal·lació de telealarma
 • Instal·lació de la lluminària en tot el pis


(No estarà permesa la tinença de cap espècie animal)

Serveis compresos a la quota mensual

 • Lloguer:
   • Pis 1 habitació: 269 € mensuals 
   • Pis 2 habitacions: 334 € mensuals
 • Gestió de contractes i rebuts mensuals

 • Manteniments generals (ascensors, antenes TV, porters electrònics, extintors, bombes aigua, instal·lació solar, etc.)

 • Reparacions dels equipaments i dels pisos

 • Neteja dels espais comuns

 • Electricitat espais comuns, entrada, sala polivalent, bugaderia…

 • Assegurança comunitària

 • Consum d’aigua de la bugaderia

Serveis de suport personal

 • Actuacions preventives de contenció del deteriorament físic i/o psíquic
 • Coordinació professional entre diferents recursos que intervinguin
 • Orientació a altres serveis especialitzats puntuals