Aquestes puntuacions no podran ser acumulades. En el cas de donar-se vàries situacions dels mateixos apartats s’agafarà la que tingui més puntuació.
En referència al habitatge:  Punts
1 Que l’habitatge no tingui condicions d’habitabilitat, insalubre, humitats, superfície inadequada, etc. 10
2 Allotjament en habitacions llogades, amb família, pensió, etc 15
3 Que l’habitatge actual no disposi d’ascensor 20
4 Que l’ import del lloguer superi el 40% dels ingressos de la unitat familiar. 25
5 Que l’habitatge en propietat sigui cedit a l’ajuntament o al CCAP 30
 En referència a l’empadronament a Vilafranca i/o comarca: Punts
6De 5 a 10 anys5
7De 10 a 20 anys15
8Més de 20 anys25
 En referència a la situació econòmica:Punts
9Ingressos entre 8605,15 € i 12907,73 € (1,5vegades IRSC)20
10Ingressos entre 12907,74 € i 17210,30 € (2 vegades IRSC)10
11Ingressos entre 17210,31 € i 21512,88 € (2,5 vegades IRSC)5
  • En la valoració d’ingressos es consideraran els del conjunt de membres de la unitat familiar o grup de convivència (persones que han d’anar a viure a l’habitatge sol·licitat).
  • Aquestes taules d’ingressos s’aniran actualitzant segons la variació de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència, de Catalunya)