Suport i ajuda personal:

    Laborables de 8 a 22   18,50 € l’hora
  Festius (a partir de dissabte tarda)   22,00 € l’hora

Neteja domèstica: 15,75 € l’hora

Desplaçaments fora de Vilafranca: 0,27 € per km

ÀPATS A DOMICILI.

Preu àpat que comprèn, amanida, 1r i 2n plat, postres i pa

 6,80 €

PISOS DE LLOGUER PER A GENT GRAN.

C/ Ferrers:

    Pis d’una habitació  240 € lloguer mensual subministraments a part
  Pis de dues habitacions  298 € lloguer mensual subministraments a part

C/ Migdia:

    Pis d’una habitació  373 € Quota subministraments inclosos
  Pis de dues habitacions  463 € Quota subministraments inclosos

PIS COMPARTIT PER A GENT GRAN.

Quota mensual per persona pensió completa tot inclòs  662 € (o el 75% de la pensió,  prestació o ingressos que es tinguin per sota de 800 € mensuals)