Ahir dimarts 12 de febrer a la sala mossèn Vinyeta de Vilafranca, va tenir lloc la conferència sobre la vida de la fundadora de la nostra entitat. L’ historiador Daniel Sancho va donar una conferència magistral sobre la història de la família Soler de Tord, amb moltes dades numèriques de tot tipus des d’ anys, superfícies, diners, etc. i es va referir sobretot al celler del Soler que tenien en uns terrenys a prop de la via del tren, donat que en aquell moment el transport de mercaderies relacionades amb la vinya i el vi era freqüent i estava en plena expansió. Aquests terrenys són els que s’anomenaven El Cellerot.  

Va destacar el fet que tot i sent d’una família benestant, en morir Amàlia Soler sense descendència, va llegar el seu patrimoni a les dones pobres de Vilafranca i a l’any 1926, en morir la seva germana Elvira a la qual havia deixat l’ usdefruit,  es va crear la Junta de Mujeres Pobres de Villafranca, per administrar aquest patrimoni.