Què és el Servei d’Atenció a Domicili

És un servei adreçat a les persones que necessiten ajuda per fer les activitats de la vida diària i així mantenir-se en el seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. 

Què oferim?

 • Un treball de professionals per ajudar a cobrir necessitats de les persones i les seves famílies
 • Serveis adaptats d’acord amb les necessitats de cada persona i/o família
 • Un equip amb l’experiència de molts anys treballant en el sector de la gent gran

A qui s’adreça?

A famílies i/o persones que es troben per motius físics, psíquics o socials amb les limitacions temporals o permanents per poder dur a terme les tasques habituals de la vida quotidiana

Ajut i suport a la persona

Serveis prestats per treballadores familiars, auxiliars de geriatria, d’infermeria i d’ajut a domicili
 • llevar i vestir
 • Higiene personal (hidratació, tallar ungles…)
 • Mobilitzacions i canvis posturals
 • Massatge terapèutic
 • Control i administració de medicació simple
 • Petites cures  sota supervisió d’infermera
 • Compra, organització i administració d’àpats
 • Organització de la llar (fer/canviar llit,
  endreçar habitació i/o espais que utilitza, posar la rentadora i/o estendre,
  etc)
 • Suport emocional (ajut en crisis familiars, personals o conjugals)
 • Estimulació de capacitats (lectura, jocs de sobretaula, prevenció de la pèrdua de memòria…)
 • Acompanyaments fora del domicili (visites mèdiques, receptes, gestions al banc, passejar, gestions vàries, perruqueria,analítiques…)
 • Acompanyaments fora de Vilafranca (Bellvitge, Hospital Clínic… ambulància o transports públics)
 • Atenció en  hospitalitzacions i convalescències

Ajut a la llar

Serveis prestats per auxiliars de la llar

• Neteja domèstica de la llar

Ajuda’ns a fer-ho fàcil

Serveis prestats per personal qualificat: treballadores familiars, auxiliars de geriatria, auxiliars d’ajut a domicili,
etcètera.
 • Enllaç amb fisioteràpia, podologia, quiromassatge
 • Informació del servei de Tele-assistència
 • Assessorament, informació i coordinació amb altres serveis i entitats (residencies, centres de dia, Consell Comarcal…)

Preus i horaris

Suport i ajuda personal:

De dilluns a divendres de 8 a 20: 16,75 € l’hora.

Neteja domèstica:

14,00 € l’hora

Com s’activa el Servei d’Atenció a Domicili ?

 • Si s’està empadronat a Vilafranca, sol·licitant el servei a l’ajuntament, Regidoria de Gent Gran, c/ Vidal, 3  o a Serveis Socials, c/ dels Ferrers, 55, si es té menys de 65 anys
 • Per Llei de Dependència, amb la constitució del PIA (Pla Individual Atenció) si s’escullen unes hores d’atenció a domicili a través de la PEV (Prestació econòmica vinculada).
 • De forma privada, contactant directament amb la Fundació