PATRONAT:

Presidència: alcalde de l’ajuntament de Vilafranca

Vice-presidència: Regidor/a de Serveis Socials i/o de la Gent Gran de l’ajuntament de Vilafranca

Vocalia: Regidor/a de l’ajuntament de Vilafranca designat pel grup majoritari de l’oposició

Secretaria: representant de l’entitat Càritas Diocesana de la delegació de Vilafranca

Vocalia: rector de la parròquia de Santa Maria, segons acord entre parròquies

Vocalia: representant de les associacions de veïns de Vilafranca, designat per la coordinadora o òrgan similar

Vocalia: representant del Patronat de l’antic hospital comarcal de l’Alt Penedès, designat pel seu Patronat

Vocalies: dues persones veïnes, de reconegut prestigi i experiència en activitats similars a les finalitats fundacionals, designades pels membres del Patronat

ORGANIGRAMA:

PATRONAT

 1. ADMINISTRACIÓ
 2. ASSESSORIES
  1. Fiscal
  2. Laboral
 3. COORDINACIÓ GENERAL
  1. Comptabilitat
  2. Administració i gestió habitatges
  3. Planificació, seguiment i coordinació SAD 
  4. Treball Social 
  5. Equip SAD d’Atenció a la llar

{pgslideshow id=2|width=670|height=400|delay=2000|image=L}

 1.